X 

tschernichit

www.mineral.cz - databáze minerálů


tschernichit
tschernichit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Tschernichite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Tschernichit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/J.26-40
chemické složeníIMA:
CaAl2Si6O16·8H2O
Fleischer:
(Ca,Na)(Si6Al2)O16·4â??8H2O

tschernichit

chemické složení *(Ca,Na,K,Mg)1.1Si6Al2O16.8H2O
tvrdost od - do4.5 - 4.5
hustota od - do2.020 - 2.020
barvabezbarvá, bílá
krystalická soustavačtverečná
barva vrypubílá
lomlasturnatý
leskskelný
štěpnostchybí
popsalBoggs, Howard, Smith, Klein
v roce1993
tschernichit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


tschernichitLOKALITY

Severní a Střední Amerika:
USA:
Oregon:
Goble (Columbia Company) [1].


tschernichitLITERATURA

(1) Amer. Mineral. 78, 822-826, 1993 (new mineral).
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.829.
(3) 46-1396.