X 

tucholit

www.mineral.cz - databáze minerálů


tucholit
tucholit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

tucholit

chemické složení *organická hmota se sorbovaným UO2
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalEllsworth
v roce1928
tucholit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

tucholitLOKALITY

SLOVENSKO:
Kravany (near Svit, Poprad district) [900].


tucholitLITERATURA