X 

tundrit-(Nd)

www.mineral.cz - databáze minerálů


tundrit-(Nd)
tundrit-(Nd) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Tundrite-(Nd) (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Tundrit-(Nd) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/B.16-50
chemické složeníIMA:
Na2Nd2TiO2(SiO4)(CO3)2
Fleischer:
Na3(Nd,La)4(Ti,Nb)2(SiO4)2(CO3)3O4(OH)·2H2O

tundrit-(nd)

chemické složení *Na3(Nd,La)4(Ti,Nb)2(SiO4)2(CO3)3O4(OH).2H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
tundrit-(Nd)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


tundrit-(Nd)LOKALITY


tundrit-(Nd)LITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.532.
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.833.