X 

tuperssuatsiait

www.mineral.cz - databáze minerálů


tuperssuatsiait
tuperssuatsiait FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Tuperssuatsiaite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Tuperssuatsiait (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/H.33-10
chemické složeníIMA:
NaFe3+3Si8O20(OH)2·H2O
Fleischer:
NaFe3+3Si8O20(OH)2·4H2O

tuperssuatsiait

chemické složení *NaFe33+Si8O20(OH)2(OH)2.H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barvatmavě hnědočervená
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskmdlý až skelný
štěpnost-
popsalKarup-Moller, Peterson
v roce1984
tuperssuatsiait

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


tuperssuatsiaitLOKALITY


tuperssuatsiaitLITERATURA

(1) 38-372.
(2) ZVMO 1986, 115, No.5, p.615.
(3) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.532-533.
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.835.