X 

turmalín

www.mineral.cz - databáze minerálů


turmalín
[tamilština, sinhálština podle drahokamů nalézaných na Srí Lance] - skupina klencových minerálů, cyklické silikáty s komplikovaným chemickým vzorcem, t=7-7.5 a různé odstíny podle složení - rozeznáváme například turmalíny bezbarvé (achorit), modré (indigolit, tzv. brazilský safír), zelené (tzv. brazilský smaragd), narůžovělé až červené (rubelit) nebo černé (skoryl) barvy. Používají se jako drahé kameny.
turmalín FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: tourmaline (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: turmalin (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8
chemické složenívzorec nenalezen

chemické složení *skupina bososilikátů
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
turmalín

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

turmalínLOKALITY


turmalínLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.533.