X 

tyretskit - viz tyretskit-Cl, -1Tc

www.mineral.cz - databáze minerálů


tyretskit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Tyretskite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Tyretskit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/K.04-30
chemické složeníIMA:
Ca2B5O9(OH)·H2O
Fleischer:
(Ca,Sr)2B5O9(OH)·H2O

tyretskit

chemické složení *
tvrdost od - do -
hustota od - do -
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce
tyretskit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


LOKALITY


LITERATURA