X 

tádžikit-(Ce)

www.mineral.cz - databáze minerálů


tádžikit-(Ce)
tádžikit-(Ce) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Tadzhikite-(Ce) (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Tadzhikit-(Y) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/F.36-20
chemické složeníIMA:
Ca4Ce3+2TiB4Si4O22(OH)2
Fleischer:
Ca2(Ca,Y)2(Ti,Fe3+,Al)(Ce,Y,[box])2[B4Si4O16(O,OH)6](OH)2

chemické složení *Ca3(Ce,Y)2(Ti,Al,Fe3+)B4Si4O22
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
tádžikit-(Ce)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


tádžikit-(Ce)LOKALITY


tádžikit-(Ce)LITERATURA

(1) 24-137.
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.778.