X 

udokanit

www.mineral.cz - databáze minerálů


udokanit
udokanit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

udokanit

chemické složení *Cu3(SO4)2.H2O
tvrdost od - do3.5 - 4.0
hustota od - do3.780 - 3.780
barvazelená až světle zelená
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalJurgenson,Smirnova,Karenina
v roce1968
udokanit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

udokanitLOKALITY


udokanitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.536.