X 

uhligit

www.mineral.cz - databáze minerálů


uhligit
uhligit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Uhligite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Uhligit(?) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/C.10-00
chemické složenívzorec nenalezen

uhligit

chemické složení *Ca3(Ti,Al,Zr)9O20(?) = perovskit
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavakrychlová
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalHauser
v roce1909
uhligit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


uhligitLOKALITY


uhligitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.536.
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.581.