X 

uralolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


uralolit
uralolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Uralolite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Uralolith (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/D.01-40
chemické složeníIMA:
Ca2Be4(PO4)3(OH)3·5H2O
Fleischer:
Ca2Be4(PO4)3(OH)3·5H2O

uralolit

chemické složení *CaBe3(PO4)2(OH)2.4H2O
tvrdost od - do2.5 - 2.5
hustota od - do2.050 - 2.140
barvabezbarvá, bílá, hnědá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskhedvábný (agr.), skelný (xx)
štěpnost-
popsalGrigorjev
v roce1964
uralolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


uralolitLOKALITY


uralolitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.537.
(2) 16-718.