X 

uranospinit

www.mineral.cz - databáze minerálů


uranospinit
uranospinit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Uranospinite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Uranospinit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/E.01-100
chemické složeníIMA:
Ca(UO2)2(AsO4)2·10H2O
Fleischer:
Ca(UO2)2(AsO4)2·10H2O

uranospinit

chemické složení *Ca(UO2)2(AsO4)2.10H2O
tvrdost od - do2.0 - 3.0
hustota od - do3.450 - 3.450
barvacitrónově žlutá až zelenavá
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
leskperleťový
štěpnostdokonalá podle {001}
popsalWeisbach
v roce1873
uranospinit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


uranospinitLOKALITY

Čechy:
Horní Slavkov (okres Sokolov) [314].
Jáchymov (okres Karlovy Vary) [3(?),4(?),314].
Slezsko:
Zálesí (u Javorníka ve Slezskz, okres Jeseník) [314].


uranospinitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.541.
(2) 29-390, 8-320.
(3) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.73(Jáchymov).
(4) Ondruš P., Veselovský Fr., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997): Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. Journ. Czech Geol. Soc. 42
(4), 3-76.