X 

uricit

www.mineral.cz - databáze minerálů


uricit
uricit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Uricite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Uricit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IX/D.01-40
chemické složeníIMA:
C5H4N4O3
Fleischer:
C5H4N4O3

uricit

chemické složení *C5H4N4O3
tvrdost od - do
hustota od - do
barvaslabě žlutá až slabě hnědá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
uricit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


uricitLOKALITY


uricitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.541-542.