X 

utreych - synonymum pro arsenolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


arsenolit
utreych FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

utreych

chemické složení *As2O3
tvrdost od - do1.5 - 1.5
hustota od - do3.870 - 3.870
barvabílá
krystalická soustavakrychlová
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalDana
v roce1854
utreych

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (4CA

arsenolitLOKALITY

Čechy:
Boden (u Falknova, okres Děčín) [4].
Dolní Rychov (u Sokolova, okres Sokolov) [7].
Horní Rychnov (u Sokolova, okres Sokolov) [7].
Jáchymov (okres Karlovy Vary) tvoří krystalické bezbarvé nebo moučnaté bílé povlaky, vzácněji tvoří jednotlivé osmistěny.
Krystalky dosahují velikosti až 2.
5mm.
Nacházen na ryzím arsénu nebo v jeho okolí, doprovází farmakolit aj.
sekundární minerály [6,9,898].
Měděnec (okres Chomutov) vyskytl se společně s pikrofarmakolitem v podobě oktaedrických krystalků[315].
Příbram (ložisko, okres Příbram) [3].
Třebsko (u Příbrami, okres Příbram) [8].
Slovensko:
Červenica (Dubník deposit, near Prešov, Prešov district) [899].
Dobšiná (near Rožňava, Rožňava district) [899].
Smolník (near Rožňava, Spišská Nová Ves district) [901].
Tajov (near Bánská Bystrica, Bánská Bystrica district) [901].
EVROPA:
NĚMECKO:
Bádensko-Württembersko:
Clara (důl u Neubulach, Calw Kreis) [5].


arsenolitLITERATURA

(1) 36-1490, 4-566.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.75.
(3) Sejkova J.(1995): Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram. Minerál 3, No.2, p.110-112.
(4) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.106(Boden).
(5) Walenta Kurt (1988): Neue Mineralfunde von der Grube Clara (4.Folge). Lapis 13, No.3, p.11-21.
(6) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.42(Jáchymov).
(7) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.471(Dolní Rychnov), p.471(Horní Rychnov).
(8) Kratochvíl J.(1963): Topografická mineralogie Čech, díl VI, NČSAV Praha, p.416(Třebsko).
(9) Ondruš P., Veselovský Fr., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997): Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. Journ. Czech Geol. Soc. 42
(4), 3-76.
(10) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.24.