X 

varlamoffit

www.mineral.cz - databáze minerálů


varlamoffit
varlamoffit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Varlamoffite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Varlamoffit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/F.18-10
chemické složenívzorec nenalezen

varlamoffit

chemické složení *(Sn,Fe)(O,OH)2
tvrdost od - do
hustota od - do2.520 - 2.610
barvažlutá
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
leskvoskový
štěpnost-
popsalDe Dycker
v roce1946
varlamoffit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


varlamoffitLOKALITY

Čechy:
Horní Slavkov (okres Sokolov) [2].


varlamoffitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.546.
(2) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.