X 

varulit

www.mineral.cz - databáze minerálů


varulit
varulit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Varulite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Varulith (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/A.03-00
chemické složeníIMA:
NaCaMn2+3(PO4)3
Fleischer:
NaCaMn2+Mn2+2(PO4)3

varulit

chemické složení *(Na,Ca)Mn(Mn,Fe2+,Fe3+)2(PO4)3
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do3.580 - 3.580
barvažlutozelená
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnostdobrá podle {001}
popsalQuensel
v roce1937
varulit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


varulitLOKALITY


varulitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.546.
(2) 6-487.