X 

velikit

www.mineral.cz - databáze minerálů


velikit
velikit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Velikite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Velikit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/C.06-100
chemické složeníIMA:
Cu2HgSnS4
Fleischer:
Cu2HgSnS4

velikit

chemické složení *(Cu,Hg)11Sn4S16
tvrdost od - do4.0 - 4.0
hustota od - do5.590 - 5.590
barvatmavě šedá
krystalická soustavačtverečná
barva vrypušedá
lom-
leskkovový
štěpnostchybí
popsalGruzdejev,Volgin,Spiridonov & al.
v roce1988
velikit

popis minerálu: (Gruzdejev a kol. 1988) Cu2HgSnS4, čtverečný. Hg-člen skupiny staninu. Tvoří drobná zrna a krystalky tetragonálně skalenoedrického habitu o velikosti do 1mm. Barvu má tmavě šedou, lesk kovový, vryp šedý. T=4, mikrotvrdost 215-305 kg.mm-2 při 30g, h=5.59, štěpnost chybí [1]. V odraženém světle je šedý se zelenošedým, hnědozeleným odstínem. Odraznost má malou, nižší než u tennantitu, blízkou staninu. Bireflexe je sotva znatelná, vzácně se vyskytuje slabý pleochroismus v hnědých odstínem. Vnitřní efekty v modrých a zelenomodrých tónech [1]. Nazván podle badatele A.S. Velikovského (1913-1970)., který se zabýval výzkumem ložisek střední Asie [1]. p: a=5.555, c=10.911, Z=1, V=336.7, I42m [1]. ch(m.s.): Cu 23.16, Ag 0.19, Hg 29.49, Cd 0.16, Zn 2.49, Fe 0.01, Mn 0.02, Pb 0.10, Sn 17.60, Ge 1.31, As 0.27, Sb 0.11, Te 0.05, S 24.78, Se 0.10, ä 99.84 [1]. R(%,nm): 24.6(420), 25.2(440), 25.7(460), 26.3(480), 26.6(500), 26.6(520), 26.4(540), 26.2(560), 25.8(580), 25.4(600), 25.2(620), 24.9(640), 24.7(660), 24.5(680), 24.4(700) [1]. ----------------------------------------------------------------- RKU 114 mm [1]. 5.37 15 0 0 2 3.89 15 1 0 2 3.17 100 1 1 2 3.02 5 1 0 3 2.78 15 2 0 0 2.71 10 2 0 1 2.46 15 1 0 4 2.23 10 1 1 4 2.03 5 1 0 5 1.958 25 2 2 0 1.941 80 2 0 4 1.845 10 2 2 2 1.757 10 3 1 0 1.671 40 3 1 2 1.646 35 3 0 3 1.591 15 2 2 4 1.520 5 2 0 6 1.476 10 3 1 4 1.390 10 4 0 0 1.365 10 0 0 8 1.333 10 2 2 6 1.288 5 1 1 8 1.275 10 3 3 2 1.264 25 3 1 6 1.243 5 4 2 0 1.224 10 2 0 8 1.213 5 0 0 9 1.132 20 4 2 4 1.121 10 2 2 8 1.079 5 4 2 5 1.072 5 10 1 0 1.063 5 3 3 6 5 0 3 1.050 10 11 1 0 1.028 5 5 0 4velikitLOKALITY

Asie:
KIRGIZIE:
Chajdarkan nalezen v polovině 70-tých let na Sb-Hg ložisku v asociaci s antimonitem, metacinabaritem, aktašitem, livingstonitem, křemenem a fluoritem [1].
Jižní Amerika:
PERU:
Qiruvilka [1].


velikitLITERATURA

(1) Gruzdejev V.S., Volgin V.J., Spiridonov E.M., Kaplunnik L.N., Pobedimskaja E.A., Čvileva T.N., Černicova N.M. (1988): Velikit Cu2HgSnS4 - rtutistyj člen gruppy stannina. Dokl. Akad. Nauk SSSR 300
(2), s.432-435.
(2) (Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.547).
(3) 45-1420.