X 

vimsit

www.mineral.cz - databáze minerálů


vimsit
vimsit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Vimsite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Vimsit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/J.01-10
chemické složeníIMA:
CaB2O2(OH)4
Fleischer:
CaB2O2(OH)4

vimsit

chemické složení *CaB2O2(OH)4
tvrdost od - do4.0 - 4.0
hustota od - do2.540 - 2.540
barvabezbarvá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnostdokonalá podle protažení
popsalŠaškin & kol.
v roce1968
vimsit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


vimsitLOKALITY


vimsitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.550.
(2) 21-134.