X 

vinogradovit

www.mineral.cz - databáze minerálů


vinogradovit
vinogradovit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Vinogradovite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Vinogradovit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/F.03-70
chemické složeníIMA:
(Na,Ca,K)5(Ti,Nb)4(Si6BeAl)O26·3H2O
Fleischer:
(Na,Ca,K)4Ti4AlSi6O23(OH)·2H2O

vinogradovit

chemické složení *(Na,Ca,K)4Ti4AlSi6O23(OH).2H2O
tvrdost od - do4.0 - 4.0
hustota od - do2.880 - 2.880
barvabezbarvá, bílá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnostdokonalá podle {010}
popsal
v roce0
vinogradovit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


vinogradovitLOKALITY


vinogradovitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.550-551.
(2) 25-879.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.850.