X 

volbortit

www.mineral.cz - databáze minerálů


volbortit
volbortit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

volbortit

chemické složení *Cu3(VO4)2.3H2O
tvrdost od - do
hustota od - do3.420 - 3.420
barvažlutozelená
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalHess
v roce1837
volbortit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

volbortitLOKALITY

Rožná deposit (Jasan mine, Žďár nad Sázavou district) tvoří práškovité agregáty a povlaky žlutozelené barvy na puklinách karbonátové žíloviny, obsahující masívní berzelianit [323].
Vrančice (Vraneč hill, Příbram district) žlutozelené až zelené jemně krystalické kůry.
Vzácně i jako monoklinické tabulkovité krystaly do 0.
5 mm nebo tenké povlaky a šupinky kolem zrn větrajícího chalkozínu.
Na puklinách silně limonitizované žíloviny [318].


volbortitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.552.
(2) 46-1443, 26-1119, 12-523.