X 

volkovit

www.mineral.cz - databáze minerálů


volkovit
volkovit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

volkovit

chemické složení *SrBa[B14O20(OH)6].5H2O
tvrdost od - do3.0 - 4.0
hustota od - do
barvabezbarvá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnostdobrá podle {001}
popsalNefedov
v roce1953
volkovit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

volkovitLOKALITY


volkovitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.553.