X 

voltzin

www.mineral.cz - databáze minerálů


voltzin
voltzin FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

voltzin

chemické složení *směs wurtzitu a organické látky
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalFournet
v roce1833
voltzin

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

voltzinLOKALITY

Čechy:
Jáchymov (okres Karlovy Vary) [2].
Stříbro (okres Tachov) [3].


voltzinLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.553.
(2) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.76(Jáchymov).
(3) Kratochvíl J.(1963): Topografická mineralogie Čech, díl VI, NČSAV Praha, p.258(Stříbro).