X 

voroběvit

www.mineral.cz - databáze minerálů


voroběvit
voroběvit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chemické složení *Cs-beryl
tvrdost od - do
hustota od - do
barvarůžová
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
voroběvit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

voroběvitLOKALITY


voroběvitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.553.