X 

vuagnatit

www.mineral.cz - databáze minerálů


vuagnatit
vuagnatit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Vuagnatite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Vuagnatit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/B.23-10
chemické složeníIMA:
CaAlSiO4(OH)
Fleischer:
CaAlSiO4(OH)

vuagnatit

chemické složení *CaAlSiO4(OH)
tvrdost od - do6.0 - 6.0
hustota od - do3.200 - 3.200
barvabezbarvá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lomlasturnatý
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
vuagnatit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


vuagnatitLOKALITY


vuagnatitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.553.
(2) 29-289.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.857.