X 

wad = práškovité Mn-oxidy

www.mineral.cz - databáze minerálů


wad FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

wad

chemické složení *
tvrdost od - do -
hustota od - do -
barva
krystalická soustava
barva vrypučernohnědý až černý
lom-
leskmdlý
štěpnost-
popsal
v roce
wad

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

LOKALITY


LITERATURA