X 

wallkilldellit

www.mineral.cz - databáze minerálů


wallkilldellit
wallkilldellit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Wallkilldellite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Wallkilldellit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/D.52-10
chemické složeníIMA:
Ca4Mn2+6(AsO4)4(OH)8·18H2O
Fleischer:
Ca4Mn2+6(AsO4)4(OH)8·18H2O

wallkilldellit

chemické složení *Ca4Mn62+As45+O16(OH)8.18H2O
tvrdost od - do3.0 - 3.0
hustota od - do2.850 - 2.850
barvatmavě červená
krystalická soustavašesterečná
barva vrypusvětle oranžová
lom-
leskskelný až mastný (na štěpných plochách)
štěpnostdokonalá podle {0001
popsalDunn, Peacor
v roce1983
wallkilldellit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


wallkilldellitLOKALITY


wallkilldellitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.556.
(2) ZVMO 1985, 114, No.4, p.479.
(3) 35-608.
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.601.