X 

walpurgin

www.mineral.cz - databáze minerálů


walpurgin
walpurgin FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Walpurgite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Walpurgin (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/E.10-20
chemické složeníIMA:
Bi4O4(UO2)(AsO4)2·2H2O
Fleischer:
(BiO)4(UO2)(AsO4)2·2H2O

walpurgin

chemické složení *Bi4(UO2)(AsO4)2O4.2H2O
tvrdost od - do3.5 - 3.5
hustota od - do6.690 - 6.690
barvabezbarvá, žlutá, pomerančově žlutá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
leskdiamantový až mastný
štěpnostdokonalá podle {010}
popsalWeisbach
v roce1871
walpurgin

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


walpurginLOKALITY

Čechy:
Jáchymov (okres Karlovy Vary) světle žluté, voskově žluté až medově žluté, dobře vyvinuté jehličkovité a tence tabulkovité krystaly až 2 mm velké, diamantově až mastně lesklé.
Nejčastěji se vyskytuje v asociaci s torbernitem a bismutitem nebo bismutoferitem v žílovině, která obsahuje jemně vtroušený bismut [3,4,6,314, 897, 898].
Rýžoviště (u Harrachova, okres Semily) tence tabulkovité krystaly - dvojčata ssádrovcovitého vzhledu, velkost krystalů je běžně do 2 mm, ojediněle až 4 mm.
Nejčastěji však tvoří slabé povlaky na žílovině.
Má typicky voskově žlutou barvu, krystaly se skelným leskem, někdy až diamantovým.
Obvykle bývá v drúzovitých dutinách křemenné žíloviny v asociaci s metatorbernitem, bismitem, uranosféritem a fosforuranylitem [5,314, 897].


walpurginLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.556.
(2) 8-324.
(3) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.74(Jáchymov).
(4) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.240(Jáchymov).
(5) Sejkora J., Veselovský Fr., Šrein Vl. (1995): The supergene mineralization of uranium occurrence Rýžoviště near Harrachov (Krkonoše Mts., Czech republic). Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis, 50, No.1-4, p.55-91.
(6) Ondruš P., Veselovský Fr., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997): Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. Journ. Czech Geol. Soc. 42
(4), 3-76.