X 

warwickit

www.mineral.cz - databáze minerálů


warwickit
warwickit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Warwickite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Warwickit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/G.03-10
chemické složeníIMA:
(Mg,Ti,Fe,Cr,Al)2O(BO3)
Fleischer:
Mg(Ti,Fe3+,Al)(BO3)O

warwickit

chemické složení *(Mg,Ti,Fe2+,Al)2(BO3)O
tvrdost od - do3.0 - 4.0
hustota od - do3.300 - 3.300
barvatmavě hnědá až kalně černá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypumodravě černá
lom-
leskmatně skelný, perleťový
štěpnostdokonalá podle {100}
popsalShepard
v roce1838
warwickit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


warwickitLOKALITY


warwickitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.556.
(2) 19-775, 12-171.