X 

wawayandait

www.mineral.cz - databáze minerálů


wawayandait
wawayandait FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Wawayandaite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Wawayandait (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/D.19-20
chemické složeníIMA:
Ca6Be9Mn2+2BSi6O23(OH,Cl)15
Fleischer:
Ca12Mn2+4B2Be18Si12O46(OH,Cl)30

wawayandait

chemické složení *Ca12Mn4B2Be18Si12O46(OH,Cl)30
tvrdost od - do1.0 - 1.0
hustota od - do2.400 - 3.000
barvabezbarvá, bílá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypubílá
lom-
leskperleťový
štěpnostdokonalá podle {100}
popsalDunn, Peacor, Grice, Wicks, Chi
v roce1990
wawayandait

popis minerálu: (Dunn a kol. 1990) - Ca12Mn4B2Be18Si12O46(OH,Cl)30, jednoklonný. Minerál se vyskytuje vzácně v ostrých až 0.1 mm velkých, velmi tenkých tabulkovitých krystalech. Krystaly jsou tabulkovité podle {100} a dvojčatí podle [100]. Dobře omezené krystaly jsou velmi vzácné, obvykle jsou zakřivené a extrémě tenké, podobné průhledným zohýbaným krystalům barysilitu [1]. Wawayandait je bezbarvý a průhledný, jemně zrnité agregáty jsou bílé. Lesk má perleťový až mdlý. Vryp je bílý. Lístkovité krystaly jsou křehké, ale tenké zakřivené krystaly jsou ohebné. Má výraznou dokonalou štěpnost podle {100}. Tvrdost agregátů je asi 1, ale jednotlivé krystaly jsou příliš malé pro změření tvrdosti. Hustota agregátů je 1.0, hustota kousků krystalů od 2.4 do 3.0, vypočtená hustota 2.98 [1]. Opticky je dvojosý (-), má silnou disperzi r>v, optická orientace je X ku a=11.5ř v tupém úhlu á, Y//b, Z//c. Minerál nejeví pleochroismus nebo pozorovatelnou fluorescenci v UV záření [1]. Nazván podle indiánského slova wawayanda = mnoho zákrutů pro tvar agregátů. Minerál schválen IMA [1]. p: a=15.59, b=4.87, c=18.69, á=101.84ř, Z=1 [1]. ch: SiO2 28.2, MgO 1.9, CaO 24.8, ZnO 1.1, MnO 9.8, B2O3 3.8, BeO 17.6, H2O 9.6, Cl 3.0, -O=Cl 0.7, ä99.1 [1]. op: Np=1.619(vyp.), Nm=1.631, Ng=1.641, 2V=85.2ř (Na-světlo) [1]. ----------------------------------------------------------------- Gandolfiho komora, D=114.6mm, CuKŕ, Si standart [1]. 15.1 90 1 0 0 9.2 30 0 0 2 8.6 20 1 0 -2 7.65 20 2 0 0 7.20 5 1 0 2 6.56 5 2 0 -2 4.61 20 1 1 0 0 0 4 1 1 -1 4.33 2 2 0 -4 0 1 2 4.11 2 2 1 0 2 1 -1 3 0 2 3.819 2 4 0 0 3.501 2 3 1 0 3.365 2 3 1 1 1 1 -4 3.244 10 2 1 3 2 1 -4 3.157 100 1 1 4 3.001 70 4 1 0 3 1 -4 4 1 -2 2.902 5 2 1 4 2 1 -5 2.718 60 4 1 2 4 1 -4 2.626 70 1 1 -6 5 1 -1 2.581 30 5 1 0 0 1 6 2.330 20 4 1 -6 1 0 -8 6 0 2 2 1 6 2 0 -8 5 0 4 2.249 50 6 1 0 6 1 -3 5 1 3 2.225 5 7 0 -2 1 1 7 2.179 20 3 2 -2 7 0 0 4 0 6 2.104 20 2.053 10 1.990 10 1.953 5 1.870 1 1.782 2 1.730 2 1.712 5 1.684 20 1.632 30 1.611 2 1.560 15 1.516 2 1.441 5 1.389 2 1.337 2 1.315 5 1.289 2 1.269 2wawayandaitLOKALITY

Byl nalezen v muzejním vzorku z ložiska Franklin Mine, Franklin, Sussex Company, New Jersey, USA spolu s willemitem a friedelitem [1].


wawayandaitLITERATURA

(1) Amer. Mineral. 1990, 75, p.405-408.
(2) (Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.700).
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.864.