X 

weddellit

www.mineral.cz - databáze minerálů


weddellit
weddellit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Weddellite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IX/A.01-20
chemické složeníIMA:
CaC2O4·2H2O
Fleischer:
Ca(C2O4)·2H2O

weddellit

chemické složení *Ca(C2O4).2H2O
tvrdost od - do4.0 - 4.0
hustota od - do1.940 - 1.940
barvabezbarvá, bílá, žlutohnědá
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalFrondel & Prien
v roce1942
weddellit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


weddellitLOKALITY


weddellitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.557.
(2) 17-541.