X 

welinit

www.mineral.cz - databáze minerálů


welinit
welinit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

welinit

chemické složení *(Mn4+,W)1-x(Mn2+,W,Mg)3-ySi(O,OH)7
tvrdost od - do4.0 - 4.0
hustota od - do4.470 - 4.470
barvatmavě červenohnědá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
leskmastný
štěpnost-
popsalMoore
v roce1967
welinit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

welinitLOKALITY


welinitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.558.
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.866.