X 

wernerit = skapolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


skapolit
wernerit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

wernerit

chemické složení *= směs marialitu a mejonitu
tvrdost od - do5.0 - 6.0
hustota od - do2.540 - 2.770
barva
krystalická soustavasvětlá (bílá, krémová)
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
wernerit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

skapolitLOKALITY

Čechy:
Dehetník (u Nasavrk, okres Chrudim) [2].
Chocerady (okres Benešov) [3].
Chýnov (u Tábora, okres Tábor) [6].
Krty (u Strakonic, okres Strakonice) [6].
Malešov (u Kutné Hory, okres Kutná Hora) [4,6].
Polánska-Dehetník (les, u Nasavrk, okres Chrudim) [5].
SLOVENSKO:

Evropa:

Afrika:

ASIA:

Austrálie:

Severní a střední Amerika:

USA:
New Jersey:
Franklin (Sussex Company) [1].
SOUTH AMERICA:


skapolitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.479-480.
(2) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.307(Dehetník).
(3) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.327(Chocerady).
(4) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.187(Malešov).
(5) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.203(Polánska-Dehetník).
(6) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.232(Chýnov), p.316-317(Krty), p.390(Malešov).