X 

wolframixiolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


wolframixiolit
wolframixiolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

wolframixiolit

chemické složení *(Nb,W,Ta,Fe2+,Mn)3O6 = směs minerálů
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalGinzburg,Gorževskaja,Sidorenko,Uchina
v roce1969
wolframixiolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (4DH

wolframixiolitLOKALITY


wolframixiolitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.564.
(2) ZVMO 1984, 113, No.3, p.382.