X 

yafsoanit

www.mineral.cz - databáze minerálů


yafsoanit
yafsoanit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Yafsoanite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Yafsoanit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/K.15-30
chemické složeníIMA:
Ca3Te6+2Zn3O12
Fleischer:
Ca3Zn3(Te6+O6)2

yafsoanit

chemické složení *(Zn,Ca,Pb)3Te6+O6
tvrdost od - do
hustota od - do
barva= viz jafsoanit
krystalická soustavakrychlová
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
yafsoanit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


yafsoanitLOKALITY


yafsoanitLITERATURA

(1) 35-661.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.570.