X 

yagiit

www.mineral.cz - databáze minerálů


yagiit
yagiit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Yagiite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Yagiit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/E.22-70
chemické složeníIMA:
NaMg2(AlMg2Si12)O30
Fleischer:
(Na,K)1.5Mg2(Al,Mg)3(Si,Al)12O30

yagiit

chemické složení *(Na,K)3Mg4(Al,Mg)6(Si,Al)24O60
tvrdost od - do
hustota od - do2.700 - 2.700
barvabezbarvá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalBunch & Fuchs
v roce1969
yagiit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


yagiitLOKALITY


yagiitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.570.
(2) 21-1365.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.882.