X 

yecorait

www.mineral.cz - databáze minerálů


yecorait
yecorait FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Yecoraite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Yecorait (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/K.18-10
chemické složeníIMA:
Fe3+3Bi5O9(Te4+O3)(Te6+O4)2·9H2O
Fleischer:
Bi5Fe3+3(Te4+O3)(Te6+O4)2O9·9H2O

yecorait

chemické složení *Bi5Fe33+(Te4+O3)(Te6+O4)2O9.nH2O
tvrdost od - do3.0 - 3.0
hustota od - do5.590 - 5.590
barvažlutá, hnědá
krystalická soustavačtverečná či šesterečná
barva vrypu-
lom-
lesksmolný
štěpnost-
popsal
v roce-10
yecorait

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


yecoraitLOKALITY


yecoraitLITERATURA

(1) 38-444.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.570.