X 

yttroceberyit

www.mineral.cz - databáze minerálů


yttroceberyit
yttroceberyit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

yttroceberyit

chemické složení *(Ce,Y)2Be2Si2O8(OH)2 = hingganit-(Y)
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
yttroceberyit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (8AH

yttroceberyitLOKALITY


yttroceberyitLITERATURA