X 

yttrocerit = Ce-fluorit

www.mineral.cz - databáze minerálů


yttrocerit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Yttrocerite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Yttrocerit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8III/C.04-00
chemické složenívzorec nenalezen

yttrocerit

chemické složení *
tvrdost od - do -
hustota od - do -
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce
yttrocerit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


LOKALITY


LITERATURA