X 

yugawaralit = jugawaralit

www.mineral.cz - databáze minerálů


jugawaralit
yugawaralit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Yugawaralite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Yugawaralith (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/J.25-90
chemické složeníIMA:
Ca(Si6Al2)O16·4H2O
Fleischer:
Ca2(Al4Si12O32)·8H2O

yugawaralit

chemické složení *Ca(Al2Si6O16).4H2O
tvrdost od - do4.5 - 4.5
hustota od - do2.230 - 2.230
barvabezbarvá, šedobílá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalSakurai & Hajaši
v roce1952
yugawaralit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


jugawaralitLOKALITY


jugawaralitLITERATURA

(1) 39-1372.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.273.