X 

zairit

www.mineral.cz - databáze minerálů


zairit
zairit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Zairite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Zairit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.36-170
chemické složeníIMA:
BiFe3+3(PO4)2(OH)6
Fleischer:
BiFe3+3(PO4)2(OH,H2O)6

zairit

chemické složení *Bi(Fe,Al)3(PO4)2(OH)6
tvrdost od - do4.5 - 4.5
hustota od - do4.370 - 4.370
barva
krystalická soustavaklencová
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
zairit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


zairitLOKALITY


zairitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.572.
(2) 29-226.