X 

zavarickit

www.mineral.cz - databáze minerálů


zavarickit
zavarickit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Zavaritskite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Zavaritskit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8III/D.10-70
chemické složeníIMA:
BiOF
Fleischer:
BiOF

zavarickit

chemické složení *BiOF
tvrdost od - do
hustota od - do7.880 - 8.340
barvašedá
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
leskpolokovový až mastný
štěpnostnení patrná pro jemnozrnnost agregátů
popsalDolomanova & kol.
v roce1962
zavarickit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


zavarickitLOKALITY

Cínovec (Teplice district) ***tvoří až 1 mm mocný tmavě šedý lem kolem krystalů ryzího bismutu v dutinách křemenné žíloviny na žíle č.
1 na druhém patře starého ložiska*** [305,319,897].
Horní Slavkov (Sokolov district) ***šedočerná až černá zrna několik milimetrů velké zarostlé v hrubozrnném bílém křemeni.
Většinou se vyskytuje ve směsi s ryzím bismutem a bismutitem.
Nalezen na Huberově pni i v křemenném tělese na 4.
patře dolu Stannum*** [3,305,897].
Moldava (Teplice district) ***vzácně makorskopická, obvykle mikroskopická šedá zrna zarostlá v tmavě šedém masivním bismutitu s polokovovým leskem.
Vyskytuje se v bezprostřední blízkosti zrn ryzího bismutu*** [305,897].


zavarickitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.572.
(2) 22-114.
(3) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.619.