X 

zinklavendulan

www.mineral.cz - databáze minerálů


zinklavendulan
zinklavendulan FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Zinclavendulan (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VI/A.09-00
chemické složenívzorec nenalezen

zinklavendulan

chemické složení *(Ca,Na)2(Zn,Cu)5[Cl(AsO4)4].4-5H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalStrunz
v roce1959
zinklavendulan

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


zinklavendulanLOKALITY


zinklavendulanLITERATURA