X 

zinkobotryogen

www.mineral.cz - databáze minerálů


zinkobotryogen
zinkobotryogen FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Zincobotryogen (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VI/D.10-20
chemické složenívzorec nenalezen

zinkobotryogen

chemické složení *(Zn,Mg,Mn)Fe3+(SO4)2(OH).7H2O
tvrdost od - do2.5 - 2.5
hustota od - do2.200 - 2.200
barvasvětle oranžová
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný až mastný
štěpnost-
popsal?
v roce0
zinkobotryogen

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


zinkobotryogenLOKALITY


zinkobotryogenLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.575.
(2) 34-525, 34-186, 33-871.