X 

znucalit

www.mineral.cz - databáze minerálů


znucalit
znucalit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Znucalite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Znucalit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/F.03-15
chemické složeníIMA:
CaZn11(UO2)(CO3)3(OH)20·4H2O
Fleischer:
CaZn11(UO2)(CO3)3(OH)20·4H2O

znucalit

chemické složení *Zn12Ca(UO2)(CO3)3(OH)22.4H2O
tvrdost od - do
hustota od - do3.010 - 3.010
barvabílá, světle žlutošedá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
leskhedvábný
štěpnost-
popsalOndruš, Veselovský, Rybka
v roce1990
znucalit

popis minerálu: (Ondruš a kol. 1990) - Zn12(UO2)Ca(CO3)3(OH)22.4H2O, trojklonný. Tvoří porézní povlaky převážně masivních agregátů miskovitého tvaru o velikosti až 10cm2. Tyto agregáty jsou vzácně složeny z velmi jemných, tence lamelárních krystalků. Krystalky jsou nepravidelně vyvinuty, tabulkovitého habitu s dokonalou štěpností podle {010}. Velikost krystalů se pohybuje v průměru kolem 15x8x04 ćm [1]. Znucalit je bílý nebo světle šedožlutý, v agregátech složených z větších krystalků je světle žlutý. Intenzívně žlutozeleně fluoreskuje v krátkovlnném i dlouhovlnném UV světle. Znucalit je průsvitný s hedvábným leskem, h=3.01 (vyp. 3.09). Rozpouští se ve zředěných kyselinách za uvolňování CO2. Nerost je opticky dvojosý (-). Byl nalezen na haldě dolu Lill v Příbrami (Čechy) spolu s hydrozinkitem, od kterého se odlišuje barvou fluorescence v UV [1]. p: a=12.692, b=25.096, c=11.685, ŕ=89.08ř, á=91.79ř, +=90.37ř, Z=4, P1 nebo P-l [1]. ch(prům. 5-ti an., m.s.) : ZnO 56.75, CaO 4.06, UO2 17.42, CO2 8.25, H2O 15.37, ä101.85 [1]. op: ŕ=1.563, á=1.621, +=1.621, 2V(cal) cca 0ř [1]. v textu IČ, TG, DTA, 2 obr. [1]. ----------------------------------------------------------------- difraktometr - CoKŕ, kalibrováno MoTe2 [1]. 25.10 100 0 1 0 12.55 1 0 2 0 10.63 1 0 1 1 8.365 18 0 3 0 6.274 62 0 4 0 6.141 7 2 1 0 5.650 3 -2 0 1 2 2 0 5.487 1 0 4 -1 2 1 -1 5.241 1 1 0 2 5.019 3 0 5 0 1 -4 1 4.913 1 1 2 -2 4.479 <1 1 3 -2 -2 4 0 4.458 <1 1 3 2 4.386 <1 -1 5 1 4.184 8 0 6 0 4.104 3 2 2 -2 4.045 4 1 4 -2 4.005 <1 3 2 0 2 -2 2 3.710 2 5 2 1 3.660 2 1 1 3 3.585 <1 0 7 0 3.491 9 2 -4 2 3.339 4 3 2 -2 2 6 -1 -2 1 3 3.270 <1 1 6 -2 3.201 5 1 4 3 1 4 -3 3.165 5 1 -4 3 3.143 <1 4 1 0 3.123 <1 3 -3 2 3.065 <1 -4 1 1 3.014 2 4 1 1 4 -1 1 2.955 7 1 -5 3 4 -2 1 2.811 6 -4 1 2 1 1 4 2.728 6 2 8 1 -1 8 2 2 -5 3 2.708 7 1 8 2 2.682 15 -2 0 4 2.643 2 -2 6 3 1 9 -1 1 -9 1 2.600 2 4 -5 1 2 6 -3 2.581 3 3 4 3 2.552 2 1 -7 3 2.531 <1 0 9 2 2.509 3 0-10 0 2 3 4 2.493 3 -1 9 2 2.439 <1 -3 0 4 2.386 20 2.380 2 2.374 2 2.328 5 2.288 5 2.284 <1 2.240 1 2.204 1 2.174 1 2.157 1 2.091 3 1.9603 1 1.9402 1 1.8831 <1 1.8695 <1 1.8465 3 1.7924 5 1.7593 <1 1.6719 <1 1.6506 <1 1.6343 <1 1.6001 <1 1.5820 <1 1.5600 <1 1.5561 <1 1.5529 <1znucalitLOKALITY

Čechy:
Jáchymov (okres Karlovy Vary) [2,307].
Příbram (okres Příbram) nalezen na haldě dolu Lill spolu s hydrozinkitem, od kterého se odlišuje barvou fluorescence v UV (1).


znucalitLITERATURA

(1) N.Jb.Miner.Mh. 1990, No.98, p.393-400.
(2) Ondruš P., Veselovský Fr., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997): Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. Journ. Czech Geol. Soc. 42
(4), 3-76.