X 

zwieselit

www.mineral.cz - databáze minerálů


zwieselit
zwieselit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Zwieselite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Zwieselit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.03-30
chemické složeníIMA:
Fe2+Mn2+PO4F
Fleischer:
(Fe,Mn)2(PO4)F

zwieselit

chemické složení *(Fe2+,Mn)2(PO4)F
tvrdost od - do
hustota od - do
barvatmavohnědá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypusvětle hnědá
lom-
lesksmolný až skelný
štěpnostdobrá podle {010} a {100}
popsalBreitaupt
v roce1841
zwieselit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


zwieselitLOKALITY

Čechy:
Horní Slavkov (okres Sokolov) [3].


zwieselitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.582.
(2) 30-654, 21-811.
(3) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.