X 

törnebohmit-(La)

www.mineral.cz - databáze minerálů


törnebohmit-(La)
törnebohmit-(La) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Tornebohmite-(La) (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Törnebohmit-(La) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/AX.00-00
chemické složeníIMA:
La2Al(SiO4)2(OH)
Fleischer:
(La,Ce)2Al(SiO4)2(OH)

chemické složení *(La,Ce)3Al(SiO4)2(OH)
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do4.805 - 4.805
barvatmavě zelená nebo zelenošedá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lomnerovný
leskskelný až hedvábný
štěpnost-
popsalSvjažin
v roce1962
törnebohmit-(La)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


törnebohmit-(La)LOKALITY


törnebohmit-(La)LITERATURA

(1) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.813.