X 

metasaleeit

www.mineral.cz - databáze minerálů


metasaleeit
metasaleeit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

metasaleeit

chemické složení *vis saleeit
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavajen RTG data
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
metasaleeit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

metasaleeitLOKALITY


metasaleeitLITERATURA

(1) 41-1389.