X 

stibiocolumbit

www.mineral.cz - databáze minerálů


stibiocolumbit
stibiocolumbit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Stibiocolumbite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Stibiocolumbit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/D.25-20
chemické složeníIMA:
SbNbO4
Fleischer:
SbNbO4

stibiocolumbit

chemické složení *Sb(Nb,Ta)O4
tvrdost od - do5.5 - 5.5
hustota od - do5.720 - 5.720
barvasvětle žlutohnědá až tmavě hnědá, ...
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypužlutá až žlutohnědá
lompololasturnatý
leskmastný až diamantový
štěpnostzřetelná podle {001}, nezřetelná podle {100}
popsal
v roce0
stibiocolumbit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


stibiocolumbitLOKALITY


stibiocolumbitLITERATURA

(1) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.530.