X 

kenhsuit

www.mineral.cz - databáze minerálů


kenhsuit
kenhsuit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Kenhsuite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Kenhsuit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8III/X.00-00
chemické složeníIMA:
Hg3S2Cl2
Fleischer:
Hg3S2Cl2

kenhsuit

chemické složení *Hg3S2.17Cl1.97
tvrdost od - do2.0 - 3.0
hustota od - do6.870 - 6.870
barvakanárkově žlutá, černá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypužlutá
lomhákovitý až lasturnatý
leskskelný
štěpnostvýtečná podle {100}
popsalMcCormack,Dickson
v roce1998
kenhsuit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


kenhsuitLOKALITY

Severní a Střední Amerika:
USA:
Nevada:
McDermitt na Hg ložisku [1].


kenhsuitLITERATURA

(1) Can. Mineral. 36, 201-206, 1998 in Amer. Mineral. 84, 194, 1999 (abstract).