X 

klinobarylit

www.mineral.cz - databáze minerálů


klinobarylit
klinobarylit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Clinobarylite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/CX.00-00
chemické složeníIMA:
BaBe2Si2O7
Fleischer:
BaBe2Si2O7

klinobarylit

chemické složení *BaBe2Si2O7
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
klinobarylit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


klinobarylitLOKALITY


klinobarylitLITERATURA