X 

jeveslogit

www.mineral.cz - databáze minerálů


jeveslogit
jeveslogit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

jeveslogit

chemické složení *(Ca,K,Na,Sr,Ba)48[(Ti,Nb,Fe,Mn)12(OH)12Si48O144](F
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
jeveslogit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

jeveslogitLOKALITY


jeveslogitLITERATURA